Öring, röding, kanadaröding,  harr, sik, gädda, abborre finns i våra vatten.
I Storsjön tas det varje sommar  kanadarödingar och öringar på 5–10 kilo. De fångas i första hand  vid trollingfiske. Locknesjön är känd för god tillgång på sik, men även där har det fångats storrödingar på 5 kilo.
Sjön Näkten är känd för sin fina öring, harr och röding. Öring på över 10,5 kilo har tagits i sjön. Vid trollingfiske har en gädda på 16,4 kilo fångats.