Det finns information kring bra trollingområden, även möjlighet till guidning.