Sportfisket är tillåtet året om i alla sjöar. Gädda, abborre, harr och öring fångas på  sommarhalvåret. På vintern är det röding, öring, abborre och sik som du kan locka till hugg vid pimpelfisket.