Rökning är inte tillåtet i stugorna, i en av stugorna är det tillåtet att ha med husdjur.

Stugorna skall vårdas väl och gästen ansvarar föreventuella skador på stuga eller inventarier

städning skall ske innan avresa annars debiteras kostnad för slutstädning