Livsmedelaffär finns i Orrviken.

Alla slags affärer/banker finns i Östersund

Dit är det 15 km.